Bruker geofencing og blockchain-teknologi til å løse utfordringer med lavutslippssoner

18.10.2019

Ved hjelp av geofencing og blockchain-teknologi skal Fords ladbare hybridbiler brukes i et forsøk for å redusere luftforurensningen i den tyske byen Køln.

Ni Transit Custom ladbar hybrid og en 8-seters Tourneo Custom ladbar hybrid skal brukes av de lokale myndighetene i den tyske storbyen. Bruken skal analysere den virkelige fordelen denne typen drivlinjer har for miljøet og bedriftskundene som eier og bruker kjøretøyene.

- Ford skal levere nye og mer miljøvennlige kjøretøy som skal hjelpe til med å takle utfordringene med forurensning i byene. Testingen bygger på erfaringer fra tilsvarende testprogrammer i London og Valencia, sier director, Commercial Vehicle Mobility i Ford Europa, Mark Harvey.

Blockchain (blokkjede) er en datasikkerhetsteknologi hvor all data lagres på flere datamaskiner i et nettverk, og hvor mengden data stadig vokser når nye tidsmerkede blokker med data blir lagt til. Geofencing er en virtuell grense definert av GPS-teknologi.

Stadig vanligere med lavutslippssoner i europeiske storbyer

Køln har som en rekke andre byer i Europa innført lavutslippssoner. Disse skal bidra til å forbedre luftkvaliteten ved å forhindre at de mest forurensende bilene skal kjøre der. Samtidig kan disse lavutslippssonene være vanskelig å definere og håndheve. Det er heller ikke enkelt å informere sjåførene om hvor og når det er restriksjoner på ferdsel. Det er her forsøket med Fords bruk av geofencing og blockchain-teknologi kan utgjøre en forskjell.

Hver av de 10 ladbare hybridene i det ett år lange forsøket i Køln er utstyrt med FordPass Connect-modem i bilen. De er også utstyrt med en liten enhet som gjør både geofencing og blockchain mulig.

Når et av kjøretøyene kommer inn i lavutslippssonen, går den ladbare hybriden automatisk over i elektrisk kjøremodus. Kjørelengden og tiden den tilbringer i lavutslippssonen i elektrisk modus blir lagret i en blockchain som er en svært sikker måte å oppbevare data på. Dataene blir bare delt med dem som har behov for det, som kjøretøyets eier og myndighetene i byen.

     

Kan tilpasses endrede lavutslippssoner

Den dynamiske geofencing-teknologien betyr også at kjøretøyene lett kan tilpasses endrede lavutslippssoner. Hvis det er behov for justeringer som følge av skiftende vær eller andre miljøpåvirkninger vil de ladbare hybridene automatisk bytte til lavutslippsmodus i disse sonene.

I et stort testprosjekt i London viste det seg at hele 75% av den tilbakelagte kjørelengden på 240 000 km skjedde helelektrisk.

Den helelektriske rekkevidden til både 8-seteren Tourneo Custom ladbar hybrid og varebilen Transit Custom ladbar hybrid er i henhold til den nye og strengere WLTP-standarden på opptil 43 km ved kombinert kjøring og 48 km ved bykjøring.

Sikker og troverdig lagring av utslippsdata avgjørende

- Blockchain-teknologien som vi tester her i Køln gir oss mulighet til sikker lagring av data om bilens bruk og kjøremønster som ikke lar seg manipulere i ettertid. Sikkerhet, troverdighet og åpenhet når det gjelder utslippsdata er helt avgjørende for alle som er engasjert i dette prosjektet, sier chairman of the management board, Ford-Werke GmbH, Gunnar Herrmann.

- Det er svært viktig for oss at bilene vi bruker er miljøvennlige. Det er gode grunner til at vi har disse restriksjonene. Vi må gå foran som gode eksempler og må selvsagt følge våre egne retningslinjer. Vårt mål er å finne de mest klimavennlige mobilitetsløsningene på alle områder, sier Borgermester i Køln, Henriette Reker.

I løpet av desember i år ankommer de første Transit Custom ladbar hybrid til Norge. Dette er den første ladbar hybriden i 1-tonns varebilsegmentet.

Kontakt oss


  • Del på sosiale medier
  • Kopier og del URL-Link

Nyheter

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer