Ford tester tilkoblet teknologi som automatisk reduserer bilens fart i spesielle områder

24.05.2022

Ford tester nå en tilkoblet kjøretøyteknologi som en dag kan gjøre skilt med fartsgrenser overflødig. Systemet lager ved hjelp av geofencing usynlige geografiske grenser, og kan bidra til å gjøre veiene tryggere for alle typer trafikanter, spesielt i områder rundt skoler, sykehus og andre steder hvor det er lavere fartsgrense.

Fords Geofencing fartsbegrenser-system kan også hjelpe deg med å unngå fartsbøter, om du ikke har fått med deg skiltet med fartsgrensen.

– Kjøretøyteknologien som gjør at bilen hele tiden er tilkoblet, kan gjøre både deg som sjåfør og de rundt deg tryggere i trafikken. Geofencing kan redusere hastigheten, der det er behov og når det er et behov for det, sier Michael Huynh, manager, City Engagement Germany i Ford Europa.

Geofencing er en virtuell grense definert av GPS-teknologi.

Nesten 3 av 10 omkomne i trafikken i Europa er syklister eller fotgjengere

I Europa er opp mot 29 % av de som omkommer i trafikken en syklist eller en fotgjenger, avhengig av land. Opprettelsen av 30 km/t-soner er sett på som en av de viktigste virkemidlene for å redusere trafikkfaren for de myke trafikantene. Da får sjåføren både bedre tid til å reagere, og konsekvensen av en ulykke blir mindre.

Med førerassistanseteknologier som Fords intelligente hastighetsbegrenser og adaptiv cruisekontroll med start og stopp, får sjåførene allerede hjelp til ikke å bryte fartsgrensen. Med Fords Geofencing fartsbegrensersystem kan denne hjelpen bli enda mer effektiv og fleksibel.

Analyserer effekten lavere hastighet har på trafikkflyt og ulykkesrisiko

I testperioden av systemet på 12 måneder, som nå er i gang, brukes det to helelektriske Ford E-Transit til å analysere effekten hastighetsbegrensninger har i forhold til å bedre flyten i trafikken - og å redusere ulykkesrisikoen. Testingen skjer i alle 30 km/t-soner i sentrum av den tyske byen Køln, i tillegg til utvalgte 50 km/t-soner og 30 km/t-soner andre steder i byen, der geofencing er aktivert.

Testene blir gjennomført i et samarbeid mellom Ford City Engagement team, myndighetene i Køln og Aachen og ingeniører fra Palo Alto, som har utviklet programvaren som kobler kjøretøyet til geofencing-systemet for GPS-tracking og utveksling av data.

Skal kunne sette egne fartsgrenser for forskjellige tider på døgnet i fremtiden

Sjåføren får informasjon i dashbordet om hvilken ny fartsgrense som gjelder. Bilen reduserer deretter automatisk hastigheten som er satt for det aktuelle området med geofencing. Sjåføren kan overstyre systemet og deaktivere hastighetsbegrensningen på et hvilket som helst tidspunkt.

I fremtiden vil systemet gjøre det mulig for sjåføren selv å lage sine egne områder og sette fartsgrensen så lavt som 20 km/t. Grensene kan også settes lavere og høyere i forhold til pågående veiarbeid, tid på døgnet eller andre lokale forhold.

Bare i Norge er det nærmere 300 forskjellige typer offentlige trafikkskilt. I Tyskland har de over 1000 typer trafikkskilt. I Storbritannia er det anslått at det er rundt 4,6 millioner skilt langs veiene totalt. Her har samferdselsmyndighetene bedt lokale myndigheter fjerne unødvendige skilt.

– Sjåførene holder fartsgrensen og kan ha fullt fokus på å kjøre bilen

– Våre sjåfører skal ha det siste innen teknisk hjelp, inkludert geofencing basert på førerassistanseteknologier. Dette setter dem bedre i stand til å holde fartsgrensen, samtidig som de fullt ut kan ha fokus på å kjøre bilen, sier Dr. Bert Schröer, Head of Vehicle Technology and Mobility i avfallshåndteringsselskapet AWB. De deltar i testene som nå gjennomføres.

Testene vil fortsette til mars neste år. De er en del av et større prosjekt hvor nye E-Transit skal prøves i forskjellige typer bransjer med ulike bruksområder i seks europeiske land, inklusive Norge.

Ford bruker også geofencing-teknologien for å bidra til renere luft i byene. I tester gjennomført med Transit Custom ladbar hybrid kjøres varebilen automatisk på ren elektrisitet hver gang den befinner seg i en lavutslippssone.

Se video fra testingen her

Kontakt oss

Nyheter

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer