Ford vimpel

Arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder

Retningslinjer for leverandører

Sentrum Auto AS ønsker å fremme gode arbeids og miljøforhold i våre leverandørkjeder og stiller strenge krav til sine leverandører og samarbeidspartnere.

Vi forventer at alle våre leverandører følger følgende lover og prinsipper:

 • Nasjonal lovgivning
 • ILO-konvensjonene om barnearbeid (C138, C182) ,tvangsarbeid (C029, C105),diskriminering (C100, C111) og organisasjonsfrihet (C087, C098).
 • FN-konvensjonen for barns rettigheter
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)

I tillegg ønsker vi at våre leverandører følger UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Dette er føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

https://globalcompact.no/un-global-compact-10-prinsipper-for-ansvarlig-naeringsliv


Kontinuerlig arbeid

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av vår leverandør policy, samt at våre leverandører skal etterleve disse lovene, prinsippene og retningslinjene. Vi formidler dette til våre leverandører og bidrar til at de følger opp dette med sine underleverandører.

Ved brudd på disse retningslinjene vil vi hos Sentrum Auto AS samarbeide med leverandør for å utbedre manglene. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør ikke viser vilje til å rette opp forholdene, selv etter gjentakende henvendelser. 


Samarbeidspartnere og bransjer.

Sentrum Auto AS er Ford forhandler på Helgeland og har med det naturligvis et svært tett samarbeid med Ford Motor Norge, som også er vår største leverandør.

De har, som oss, et tydelig uttalt fokus på bærekraft: https://www.ford.no/opplev-ford/baerekraft

Det samme gjelder Ford Motor Inc: https://corporate.ford.com/social-impact/sustainability.html

 • I forbindelse med arbeidet med å fremme gode arbeids og miljøforhold i våre leverandørkjeder har vi også igangsatt dialog med flere organisasjoner og foreninger:
  • Ford Forhandlerforeningen – et organ for Ford forhandlere i Norge. Her har vi dialog på styrenivå og foreningen er i dialog med sine medlemmer om dette.
  • Autogruppen, Norges eneste frivillige og frittstående medlemseide kjede av selvstendige merkeforhandlere, bruktbilforhandlere og bobilforhandlere, har opprettet en leverandørportal der leverandører kan melde inn sine tiltak og progresjonen med disse. Dette vil gjøre det lettere for Autogruppens medlemmer å følge opp sine leverandører rundt dette.
  • Sammen vil vi med kontinuerlig fokus og oppfølging fremme gode arbeids og miljøforhold hos våre leverandører.


Mvh

Steinar Skåren

Daglig lederKampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementerAnmeldelser